Accountancy

Het begrip accountancy omvat volgens Ernst Maring vele verschillende werkzaamheden. Centraal staat de engelse vertaling van het woord “to account” namelijk om rekening te houden. Als accountantskantoor te Groningen kunnen wij u helpen om op een juiste wijze rekening te houden.

  • (Uit)voeren van complete financiële administraties: sorteren, coderen en boeken van financiële feiten.
  • Samenstellen van een jaarrekening: aan de hand van een financiële administratie verbanden controleren, balansposten controleren en inbrengen en een jaarrekening opstellen met commentaar.
  • (Uit)voeren van salarisadministraties.
  • Controleren van jaarrekeningen: aan de hand van de administratie en jaarrekening van de klant wordt de administratie van een onderneming gecontroleerd op juistheid en worden risico's van de organisatie in beeld gebracht.
  • Verrichten van Wettelijke controles: Voor bedrijven en instellingen die tegen de wettelijke grenzen van middelgrootte ondernemingen voor wat betreft de omzet, het balanstotaal en/of aantal medewerkers aanlopen of er al overheen zijn.
  • Advisering omtrent opzetten van een administratie.
  • Implementatie en ondersteuning bij gebruik van administratieve software.
  • Onderzoeken en rapporteren over naleving van de kwaliteitseisen bewindvoerders (w.o. curatoren en mentoren) ten behoeve van de kantonrechter

 

De heer (Ernst) Maring registeraccountant van de D&U Groep. Bekijk hier onze medewerkers.

de heer drs. E.C. Maring RA

Contact

  • Sylviuslaan 8
  • 9728 NS Groningen