Kamervragen ANBI en giftenaftrek


De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft gevraagd om een kabinetsreactie op de evaluaties van de giftenaftrek en van de praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s. In het Regeerakkoord is afgesproken dat de giftenaftrek en ANBI-regelingen gecontinueerd worden. De multiplier voor culturele giften is inmiddels structureel geworden. De staatssecretaris streeft ernaar om de kabinetsreactie voor 1 juni 2018 naar de Kamer te sturen. Dat geeft hem de tijd om binnen de kaders van het Regeerakkoord te bezien welke mogelijkheden er zijn voor verbetering van de regelingen op het punt van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. 

De staatssecretaris heeft als bijlage bij zijn brief de antwoorden op schriftelijke vragen over de naleving van de publicatieplicht door religieuze instellingen met de ANBI-status naar de Kamer gestuurd.
  • Gepubliceerd op: 2018-02-09 10:43:36

Contact

  • Sylviuslaan 8
  • 9728 NS Groningen