Speciale projecten

Volgens Aart Veldman worden de werkzaamheden van bijzondere projecten regelmatig uitgevoerd in een teamverband van specialisten waaronder advocaten en notarissen en indien noodzakelijk buitenlandse collega’s die tot het professioneel netwerk behoren van ons accountantskantoor te Groningen welke in de loop van jaren zorgvuldig is opgebouwd.

 Begeleiding en advisering van u:

  • bij geheel of gedeeltelijke bedrijfsoverdacht binnen de famiilie;
  • bij aan- en verkoop van ondernemingen (w.o. management buy in (MBI) en management buy out (MBO);
  • bij kredietaanvragen banken en andere kredietverschaffers;
  • bij opzetten ondernemingsplan;
  • bij opzetten begrotingen;
  • bij een Due Dilligence onderzoek;
  • bij een waardebepaling ondernemingen
  • bij het verstrekken van (door regelgeving) noodzakelijke zekerheden (w.o. bij subsidie einddeclaraties, Prognose verklaringen).

Aart Veldman

 

 

Contact

  • Sylviuslaan 8
  • 9728 NS Groningen